Masz pomysł

na film?

 

Wypełnij wniosek

na jego realizację!

7.05.2010 r w sali kina Zamek w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca drugi nabór wniosków o wsparcie finansowe produkcji filmowych ogłoszonych przez ZFF Pomerania Film. Konferencja ta połączona była z kolaudacją filmu Belcanto w reżyserii Macieja Ryszarda Niczki. Uczestniczyli w niej: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Witold Jabłoński, Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich Wioleta Anders, Rada Programowa w składzie Monika Szwaja, Marek Osajda, Jacek Paprocki oraz goście specjali Pani Jadwiga Wendorf - Dyrektor Generalny Anima-Polu oraz Pan Maciej Ryszard Nyczka.

 


4 marca 2010 r. w Centrum Kultury 105 w sali kina Kryterium odbyła się premiera pierwszych koprodukcji ZFF: Awans w świadomości, czyli fama o Famie oraz W starym kinie - Pionier 1909 w reżyserii Marcina Korneluka. W premierze uczestniczyli: reżyser  Marcin Korneluk, członkowie Rady Programowej Funduszu: Jacek Paprocki i Marek Osajda, oraz Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich Wioleta Anders.


W Poznaniu, w ramach targów telewizyjnych Poznań Media Expo odbyła się trzydniowa konferencja poświęcona Regionalnym Funduszom Filmowym. Udział w niej wzięli dyrektorzy wszystkich polskich Funduszy, reprezentanci samorządów, producenci audiowizualni oraz przedstawiciele europejskiego środowiska filmowego.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy reprezentowany był przez Witolda Jabłońskiego - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wioletę Anders – Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W warsztatach i panelach dyskusyjnych z ramienia Funduszu uczestniczyli ponad to Beata Bogusławska, Agnieszka Jankowska, Przemysław Wraga, Jacek Paprocki i Marek Osajda.

 

W dniu 22.03.2010 roku zakończył się drugi nabór wniosków ogłoszony przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film.

Do konkursu zgłoszono 29 wniosków. Zakwalifikowanych zostało 27 (19 filmów dokumentalnych i 8 filmów fabularnych, 22 filmy aplikują w kategorii debiut).

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

telefony: +48 91 434 83 52; +41 91 434 83 34, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl